انواع سیستم های پمپاژ چیست؟

انواع سیستم های پمپاژ چیست؟

انواع سیستم های پمپاژ چیست؟ پمپ وسیله ایست که با گرفتن نیروی مکانیکی از یک منبع خارجی (عموما الکتروموتور) و انتقال آن به سیال باعث افزایش فشار و در نهایت انتقال آن به محل مورد نظر، حال چه به ارتفاع بالاتر و چه به پایین دست، میشود، میتوان گفت پمپ وسیله ای است که سیال […]

ادامه مطلب